EN | TH

Welcome to BGT CORPORATE's Investor Relations

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove พร้อมรูปมือประดิษฐ์ โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้านับตั้งแต่ปี 2531 และขยายเข้าสู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ทำการขยายร้านค้าอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระหว่างปี 2555 โดยการขยายเปิดร้านค้าเพิ่มสาขา และ เคาน์เตอร์ผ่านห้างสรรพสินค้า รวมถึงการปรับปรุงตกแต่งร้านค้าเก่าให้มีรูปแบบและเอกลักษณ์เท่าเทียมร้านค้าใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง การเลือกสถานที่เปิดร้านค้าในสถานที่ตั้งที่เหมาะสม ทำเลการค้าขายดีและให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภูมิภาค

หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
ชื่อย่อหุ้น: BGT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.96
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,323,900
เปลี่ยนแปลง +0.01
% เปลี่ยนแปลง 0.51%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.94 - 2.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.05 - 2.64
ปรับปรุงเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2560 16:38รายงานประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ :13.37 MB.
ดาวน์โหลด